UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności Firmy BAS Dziewiarstwo i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnej maszyny dziewiarskiej i wdrożenie innowacyjnej technologii i nowego produktu.